top of page

Tiroid bezi, gırtlağın ve nefes borusunun hemen önünde bulunan ve vücudumuzun metabolik ritmi için çok önemli bir hormon olan tiroid hormonunun üretildiği önemli bir iç salgı bezidir.

Tiroid bezinde, bezin az ya da fazla çalışmasına bağlı fonksiyon bozuklukları görülebildiği gibi bazen de bez içerisinde nodüller oluşabilmektedir.

Tiroid nodülleri toplumda %10-15 gibi sık bir oranda rastlansa da bu nodüllerden kaynaklanan tiroid bezi kanserleri için ameliyat gerekebilmektedir. Nadiren de olsa bazı durumlarda iyi huylu nodüllere de cerrahi müdahale gerekmektedir. Tiroid nodülünüzün olması ameliyat gerekliliği oluşturmamaktadır.

Tiroid bezine yönelik yapılacak cerrahide çok önemli 2 risk mevcuttur:

-> Yakın komşuluk halinde bulunması nedeni ile ses tellerini hareket ettiren sinirlerin (rekürren sinir) zedelenme riski ve tiroid bezinin hemen bitişiğinde bulunan ve vücuttaki kalsium metabolizmasının ayarlanmasını sağlayan paratiroid bezlerin zarar görme riski.

Bahsi geçen bu iki risk her hasta için geçerli olsa da günümüz teknolojik koşullarında sinir monitörü kullanımı ve tecrübeli ellerde uygun teknikle yapılan cerrahilerle bu riskleri en aza indirmek mümkündür.

bottom of page